SHQENGSRB

Votimi nga jashtë vendit: Shqyrtimi i politikave dhe rekomandime praktike

 • Postuar nga: Kategoria: Publikimet Postuar me: 07.11.2018 | 1 min
 • Në Kosovë votimi jashtë vendit është i lejuar për të llojet e zgjedhjeve. Votuesit mund të votojnë përmes postës nëse kanë aplikuar në mënyrë të suksesshme në Komisionin Qendor të Zgjedhjeve (KQZ). Edhe pse ka një numër të konsiderueshëm të qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, pjesëmarrja e tyre në zgjedhje në Kosovë deri më tani ka qenë shumë e ulët, gjë që duhet të ndryshojë.

  Ky hulumtim ka për qëllim që të kontribuojë në rritjen e pjesëmarrjes së diasporës në proceset zgjedhore në Kosovë përmes shqyrtimit të praktikave të votimit jashtë vendit në shtetet e tjera, studimit të barrierave të diasporës për të votuar dhe vendosjes së politi- kave efektive për të lehtësuar votimin nga jashtë. Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) bashkë me Demorkaci Plus (D+) kanë hartuar këtë raport për të paraqitur gjendjen e tanishme dhe për të analizuar dilemat e politikave dhe rezultatet që mund të rezu- lojnë nga vendime të ndryshme. Për këtë dokument janë mbajtur konsultime publike edhe me përfaqësues të diasporës.

  Kliko këtu për të shkarkuar raportin.
  Lajmet e Rekomanduara

  INTERPRETIMI RAST PAS RASTI I LIGJIT TË PROKURIMIT PUBLIK

  më shumë

  Konkurs për Punë HULUMTUES I LARTË (1)

  më shumë

  THIRRJE PËR PUNË PRAKTIKE

  më shumë

  Platformë Online

  RAPORTO NË NDREQE.COM

  Platformë Online

  Infografika e fundit