SHQENGSRB

Demokratija Plus (D+) kreće sa realizacijom prvih projekata

Najnovije vesti Uncategorized || ||

Maj 2016. Doprinos izradi Izveštaja o napretku za 2016. godinu prvi je projekat koji je Demokratija Plus (D+) realizovala uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS). KFOS je angažovao D+ da pripremi kratak izveštaj o radu Skupštine Kosova u 2015. godini. Nalazi proizašli iz ovog izveštaja koristiće se kao prilog  građanskog društva za sastavljanje izveštaja o napretku koji će biti objavljen u jesen ove godine .

Takođe, uz podršku KFOS-a, D+ je pokrenuo inicijativu za praćenje primene u tri ministarstva Vlade Kosova: Ministarstvu rada i socijalne zaštite, Ministarstvu finansija i Ministarstvu ekonomskog razvoja. D+ će prirediti analizu rada ovih ministarstava analizirajući programe političkih stranaka, program vlade, planove rada ovih ministarstava i uticaj realizovanih politika u ovim ministarstvima na blagostanje građana.

Počevši od meseca juna, D+ će krenuti sa realizacijom još jednog projekta koji će imati za cilj praćenje primene zakona o osnaživanju mladih. U zavisnosti od nalaza proizašlih iz praćenja primene zakona, D+ će pokrenuti kampanju zalaganja koja će imati za cilj da poboljša sprovođenje zakona o osnaživanju mladih ili da dovede do izmene određenih članova. Ovaj projekat realizuje se u sklopu Programa zalaganja za ravnopravnost – E4E, koji primenjuje Centar za obuku i resurse za zalaganje (ATRC) uz podršku Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).


Sorry, Comments are closed!