SHQENGSRB

Platforma Flamujt e Kuq – Kërkesë për oferta

 • Postuar nga: Kategoria: Lajmet Postuar me: 23.05.2019 | 1 min
 • Qëllimi i kësaj thirrje është që të ftojë ofruesit e shërbimeve të dorëzojnë propozimet e tyre së bashku me specifikimet teknike për zhvillimin e platformës “Flamujt e Kuq”.

  Projekti: Zgjidhje digjitale për integritetin në prokurim publik
  Donatori: Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (USAID TEAM)
  Implementuesi: Demokraci Plus
  Data e fundit për ofertim: 7 qershor 2019
  E-mail kontaktues: info@dplus-ks.org
  Kriteret e përzgjedhjes:
  1. Ofertuesi duhet të dëshmojë që ka përfunduar së paku një projekt të ngjashëm në tri vitet e fundit me vlerë së paku 5,000 euro. Projekt i ngjashëm nënkupton projekte në data scrapping.
  2. Ofertuesi duhet të ofrojë propozim teknik të detajuar se si mendon që do t’i implementojë indikatorët e dhënë.
  3. Ofertuesi duhet të paraqesë plan dinamik të detajuar për implementimin e indikatorëve.
  Kriteret e dhënies:
  1.   Propozimi teknik i detajuar në bazë të kërkesave në nenin 4 (30%)
  2.   Çmimi më i ulët (40%)
  3.   CV-të e personelit të propozuar dhe numri i referencave për punë të ngjashme (30%)
  Dorëzimi i ofertave Ofertat duhet të dorëzohen vetëm në info@dplus-ks.org
  Afatet kohore:

   

  • Drafti i parë i platformës – 2 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës (gusht 2019)
  • Versioni final i platformës –  3 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës

  Klikoni këtu për të shkarkuar dosjen e tenderit.
  Lajmet e Rekomanduara

  INTERPRETIMI RAST PAS RASTI I LIGJIT TË PROKURIMIT PUBLIK

  më shumë

  Konkurs për Punë HULUMTUES I LARTË (1)

  më shumë

  THIRRJE PËR PUNË PRAKTIKE

  më shumë

  Platformë Online

  RAPORTO NË NDREQE.COM

  Platformë Online

  Infografika e fundit