SHQENGSRB

Konkurs për Punë HULUMTUES I LARTË (1)

 • Postuar nga: Kategoria: konkurset Postuar me: 23.07.2019 | 2 min
 • Konkurs për Punë

  HULUMTUES I LARTË (1)

   

  Pozita: Hulumtues i/e Lartë

  Data e mbylljes së konkursit: 11 gusht 2019

  Fillimi i punës: 01 shtator 2019

  Demokraci Plus (D+) është në kërkim të një Hulumtuesi/e të Lartë që të angazhohet në Programin e Sundimit të Ligjit. Hulumtuesi/ja i/e Lartë do t’i raportoj Koordinatorit të Programeve dhe do të jetë i/e angazhuar në projektet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit.

  Përgjegjësitë:

  • Përgatit hulumtime dhe zhvillon analiza në fushën e sundimit të ligjit dhe prokurimit publik;
  • Përgatit raporte me metodologji të parapërcaktuar nga organizata;
  • Organizon konferenca, seminare dhe takime për qëllime avokuese;
  • Përfaqëson organizatën në media dhe ngjarje publike;
  • Redakton raporte hulumtuese, deklarata për media dhe letra zyrtare për institutionet publike;
  • Sipas nevojës, përkthen materiale në gjuhën angleze dhe anasjelltas;
  • Kryen punë tjera që i delegohen nga drejtori ekzekutiv dhe koordinatori i programeve.

  Kualifikimet e kërkuara:

  • Diplomë universiteti në fushën e shkencave politike, drejtësisë, politikave publike apo të ngjashme;
  • Së paku pesë (5) vite përvojë pune në organizata jo-qeveritare (vendore apo ndërkombëtare) apo shërbim civil, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit;
  • Njohuri të thelluara apo përvojë pune në fushën e prokurimit publik;
  • Përvojë në hartim të projekt-propozimeve;
  • Përvojë në menaxhim të projekteve;
  • Përvojë në shkrim të raporteve analitike;
  • Njohuri të avancuara të gjuhës angleze (në të shkruar dhe në të folur). Njohja e ndonjë gjuhe tjetër lokale përveç asaj amtare është përparësi;
  • Nivel të lartë të fleksibilitetit, dhe përkushtim për të punuar në ekip.

  Mënyra e aplikimit:

  Për të aplikuar, duhet të dorëzoni dokumentet në vijim:

  • CV
  • Letër motivuese
  • Mostër të ndonjë punimi/raporti

  Të gjitha dokumentet e kërkuara duhet të dërgohen në: rekrutimi@dplus-ks.org me titull: Aplikacioni – Hulumtues i Lartë. Vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të kontaktohen dhe më pas do të testohen me shkrim dhe me anë të intervistës.
  Lajmet e Rekomanduara

  INTERPRETIMI RAST PAS RASTI I LIGJIT TË PROKURIMIT PUBLIK

  më shumë

  Konkurs për Punë HULUMTUES I LARTË (1)

  më shumë

  THIRRJE PËR PUNË PRAKTIKE

  më shumë

  Platformë Online

  RAPORTO NË NDREQE.COM

  Platformë Online

  Infografika e fundit