SHQENGSRB

Demokraci Plus organizon trajnim për zbatimin në praktikë të Rregullores së MAPL Nr. 01/2017

 • Postuar nga: Kategoria: Lajmet Postuar me: 08.02.2018
 • Demokraci Plus (D+) në partneritet me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) dhe me mbështetjen e Projektit të USAID Partneritetet për Zhvillim (USAID PFD), është duke zhvilluar një trajnim përgatitor tre ditor me zyrtarë të Ministrisë Administrimit të Pushtetit Lokal. Demokraci Plus ka zhvilluar një modul trajnimi që ka për qëllim që të lehtësojë zbatimin në praktikë të Rregullores Nr. 01/2017 për Procedurën e Hartimit dhe Publikimin e Akteve të Komunës. Në këtë trajnim përgatitor është duke u diskutuar përmbajtja e modulit i cili mëpastaj do të finalizohet dhe bazuar në të do të organizohen një seri trajnimesh për zyrtar të të gjitha komunave të Kosovës.
  Lajmet e Rekomanduara

  Eksperti shqyrtues gjen shkelje në tenderin për sigurimin e automjeteve të…

  më shumë

  Spitali Rajonal i Mitrovicës pajtohet që të ketë ritenderim për servisimin…

  më shumë

  Kompania ankuese kërkon nga OSHP sanksione për KEK-un

  më shumë

  Platformë Online

  RAPORTO NË NDREQE.COM

  Platformë Online

  Infografika e fundit