SHQENGSRB

Demokraci Plus (D+) dhe Zyra për Planifikim Strategjik në kuadër të Zyrës së Kryeministrit kanë organizuar një tryezë të rrumbullakët

 • Postuar nga: Kategoria: Lajmet Postuar me: 17.10.2018 | 1 min
 • Demokraci Plus (D+) dhe Zyra për Planifikim Strategjik në kuadër të Zyrës së Kryeministrit kanë organizuar një tryezë të rrumbullakët ku po bëhet prezantimi i gjetjeve të raportit “Politikëbërja në nivel nacional 2012-2017 – Strategjitë: Procesi i draftimit, roli i Zyrës për Planifikim Strategjik dhe mënyra e vlerësimit të zbatimit”

  Studimi vlerëson dokumentet strategjike në tri aspekte: përmbushjen e kritereve të përcaktuara me Udhëzimin Administrativ 02/2012, opinionet e Zyrës për Planifikim Strategjik, dhe monitorimin e vlerësimit të implementimit nga ana e institucioneve bartëse të 52 dokumenteve strategjike të hartuara dhe miratuara në periudhën 2012-2017.

  Në tryezë po marrin pjesë përfaqësues nga Zyra për Planifikim Strategjik në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, zyrtarë të të gjitha ministrive nga Departamenti për Integrim Evropian dhe Kordinim të Politikave, përgjegjës për monitorim dhe vlerësim të implementimit të strategjive, si dhe përfaqësues tjerë nga organizata dhe institucione tjera vendore dhe ndërkombëtare.

  Ky aktivitet mbështetet nga U.S. Embassy Pristina, Kosovo.
  Lajmet e Rekomanduara

  Shkolla verore Sfido Historinë synon të bëhet tradicionale

  më shumë

  Kontratat mbi vepër, ushtruesit e detyrës (U.D.) dhe politikbërja në nivel…

  më shumë

  Rritja e Efikasitetit Komunal përmes ndreqe.com me kryetarë të komunave,…

  më shumë

  Platformë Online

  RAPORTO NË NDREQE.COM

  Platformë Online

  Infografika e fundit