SHQENGSRB

Sa të pavarura janë agjencitë e pavarura në Kosovë?

 • Postuar nga: Kategoria: Lajmet Postuar me: 23.12.2017 | 1 min
 • D+ në kuadër të Shkollës Evropiane të organizuar nga Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) sot ka mbledhur deputetë të Kuvendit të Kosovës, përfaqësues të agjencive të pavarura, organizata të shoqërisë civile dhe mediat, për të diskutuar nevojën dhe modalitetet për përmirësimin e mbikqyrjes së agjencioneve të pavarura.

  Të 79 agjencitë e pavarura të krijuara nga Qeveria apo Kuvendi i Kosovës, jo rrallë akuzohen se janë të ndikuara nga politika e sidomos në emërimin e anëtarëve të bordeve. Ndërsa Kuvendi ushtron një monitorim të dobët ndaj funksionimit të tyre, i cili bëhet një herë në vit kur ato i paraqesin raportet vjetore. Sfida tjera që po diskutohen këtu sot përfshijnë mungesën e mekanizmave përcjellës nga ana e Kuvendit, ndikimi i ngërqeve politike në funksionimin e tyre, dhe në përgjithësi nivelin e pavarësisë të agjencive të pavaruara.
  Lajmet e Rekomanduara

  INTERPRETIMI RAST PAS RASTI I LIGJIT TË PROKURIMIT PUBLIK

  më shumë

  Konkurs për Punë HULUMTUES I LARTË (1)

  më shumë

  THIRRJE PËR PUNË PRAKTIKE

  më shumë

  Platformë Online

  RAPORTO NË NDREQE.COM

  Platformë Online

  Infografika e fundit