SHQENGSRB

Konkurs për Monitorues/Hulumtues

 • Postuar nga: Kategoria: Lajmet Postuar me: 29.10.2017 | 2 min
 • Konkurs

  Monitorues/Hulumtues

  Demokraci Plus (D+) është në kërkim të tre (3) monitoruesve/hulumtuesve për prokurim publik.

  Përgjegjësitë e punës:

  • Monitorojnë komunat në aktivitete të ndryshme të prokurimit
  • Shkruajnë raporte dhe analiza në fushën e prokurimit publik në nivel lokal
  • Organizojnë debate dhe fushata avokuese
  • Ndihmojnë D+ në punë të tjera sipas nevojës

   

  Kualifikim dhe shkathtësitë:

  • Të ketë të përfunduar të paktën studimet Bachelor në Juridik, Administratë Publike, Ekonomi apo fusha të tjera relevante
  • Të ketë aftësi të shkrimit, analizimit dhe komunikimit profesional
  • Niveli mesatar i gjuhës angleze është i obligueshëm
  • Patent shoferi është përparësi

  Dokumentet për aplikim:

  • CV – Të formatit Europass
  • Letër motivuese
  • Letër rekomandimi (e dëshirueshme)

   

  Kandidatët duhet të jenë të gatshëm t’i nënshtrohen një serie të trajnimeve profesionale në lidhje me punën dhe monitorimin e prokurimit publik. Ata duhet të kenë vlera të larta morale dhe përgjegjësi profesionale dhe të zotohen për të shërbyer paanshëm, në përputhje me statutin dhe rregulloret e D+.

   

  Aplikacionet për punë duhet të dërgohen në adresën info@dplus-ks.org, deri me datën 08.11.2017. Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

   

  Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet duke u bazuar në një numër kriteresh, duke përfshirë aftësinë e të shkruarit, komunikimit, gatishmërinë dhe potencialin për të mësuar nga trajnimet. Rëndësi e veçantë i kushtohet edhe përkushtimit për tu zotuar në luftën kundër korrupsion, sidomos atë në kuadër të prokurimit publik. D+ mirëpret aplikimet e personave nga komunitetet të margjinalizuara, duke përfshirë por pa u kufizuar në personat me aftësi të kufizuara, të rinjtë, gratë dhe nënat vetushqyese dhekomuniteti LGBT.
  Lajmet e Rekomanduara

  INTERPRETIMI RAST PAS RASTI I LIGJIT TË PROKURIMIT PUBLIK

  më shumë

  Konkurs për Punë HULUMTUES I LARTË (1)

  më shumë

  THIRRJE PËR PUNË PRAKTIKE

  më shumë

  Platformë Online

  RAPORTO NË NDREQE.COM

  Platformë Online

  Infografika e fundit