SHQENGSRB

Demokraci Plus (D+) sot ka lansuar platformën online Ndreqe.com

Lajmet || ||

Demokraci Plus (D+) sot ka lansuar platformën online ndreqe.com. Qëllimi i platformës është që t’u ofrojë qytetarëve mundësi të lehta dhe të thjeshta për të raportuar probleme të ndryshme që lidhen më shërbimet publike si: mbeturina, ndriçim publik i prishur, gropa në rrugë, duhan në hapësira të brendshme, parkim illegal, si dhe trotuar i dëmtuar. Në lansim të platformës ishin të pranishëm kryetarë komunash, përfaqësues të ministrisë së pushtetit lokal, si dhe përfaqësues të organizatave jo-qeveritare.


Sorry, Comments are closed!