SHQENGSRB

KOALICIONI PËR INTEGRITET ZGJEDHOR (KIZ) – Komunikatë për media Ora 17:30

 • Postuar nga: Kategoria: Lajmet Postuar me: 05.12.2016 | 2 min
 • Koalicioni për Integritet Zgjedhor – KIZ, është duke vazhduar procesin e monitorimit të votimit në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të Komunës së Drenasit.
  Sipas të dhënave të gjertanishme nga monitoruesit e Koalicionit, deri në orën 16:00 dalja e qytetarëve në zgjedhje në Komunën e Drenasit është 32%.
  Vëzhguesit e Koalicionit deri në këtë periudhë raportuese, kanë evidentuar këto të gjetura:
  Në fshatin Gradicë në qendrën e votimit 0305E/02d është arrestuar vëzhguesi i PDK-së për shkak të disa mosmarrëveshjeve me komisionerët.
  Në qendrën e votimit 0302E /02R vëzhguesi i PDK-se luan rrolin e anëtarit të këshillit të vendvotimit duke asistuar tek kutia e votimit.
  Në qendrën e votimit 0301E/03R ,vëzhguesi i PDK-së asiston në verifikimin e listës se votuesve.
  Në qendrën e votimit 0301E/01R në të njëjtën kohë qëndrojnë 4 vëzhgues të PDK-së, përkundër që ky veprim është në kundërshtim me rregullat zgjedhore.
  Në qendrën e votimit 0311E në korridore të kësaj qendre ka prezencë të shtuar të personave të paautorizuar.
  Në qendrën e votimit 0312E/01d nuk ka ndriçim të mjaftueshëm si tek tryeza për identifikimin e votuesve, po ashtu edhe tek kabina e votuesve.
  Në qendrën e votimit 0316E ka intervenuar policia ku ka ndaluar një person për shkak të tentimit të tij për votim të dyfishtë dhe fotografim të votës.
  Parregullsitë tjera:
  • Fotografim i Votës (5) raste
  Në qendrën e votimit 0302E/04R 2 raste
  Në qendrën e votimit 0314E/01R 2 raste
  Në qendrën e votimit 0327E/02d 1 rast

  • Votim familjar (23) raste
  Në qendrën e votimit 0301E/02R – (11) raste te votimit familjar
  Në qendrën e votimit 0302E/03 R – (3) raste
  Në qendrën e votimit 0302E/01R – (2) raste
  Në qendrën e votimit 0312/01d – (6) raste
  Në qendrën e votimi 0301E/02R është evidentuar një burrë voton për bashkëshorten.
  Koalicioni për Integritet Zgjedhor – KIZ, kërkon nga të gjithë subjektet të përfshira në administrimin e procesit zgjedhor, që të dëshmohet përkushtim për përmbylljen e procesit zgjedhor sipas obligimeve dhe mandatit ligjor.
  Lajmet e Rekomanduara

  INTERPRETIMI RAST PAS RASTI I LIGJIT TË PROKURIMIT PUBLIK

  më shumë

  Konkurs për Punë HULUMTUES I LARTË (1)

  më shumë

  THIRRJE PËR PUNË PRAKTIKE

  më shumë

  Platformë Online

  RAPORTO NË NDREQE.COM

  Platformë Online

  Infografika e fundit