SHQENGSRB

PROGRAMI PËR PUNË PRAKTIKE NË KOMUNA

 • Postuar nga: Kategoria: Lajmet Postuar me: 27.10.2016 | 2 min
 • AFATI I APLIKIMIT: 4 NËNTOR 2016

  PËRSHKRIM I PROGRAMIT

  Demokraci Plus fton të gjithë studentët dhe të posadiplomuarit që i plotësojnë kriteret (shih më poshtë) të aplikojnë për punë praktike me njërën nga këto 16 komuna: Graçanicë, Kllokot, Novobërdë, Partesh, Ranillug, Shtërpcë; Gjilan, Istog, Klinë, Obiliq, Pejë, Vushtrri, Mitrovicë e Veriut, Leposaviq, Zubin Potok, dhe Zveçan.

  Kandidatët e interesuar duhet të marrin pjesë në trajnim dy ditor për aftësim për punë, në mënyrë që të përgatiten për performancë të suksesshme në punë praktikë, dhe t’i rrisin mundësitë për punësim afatëgjatë.

  Kjo është një mundësi e mirë për të mësuar për strukturën organizative të komunave, dhe ta merrni një rol aktiv në përmirësimin e shërbimeve komunale, ndërsa ndërtoni rrjet profesional që do t’i ngrit munësitë tuaja për të siguruar punësim afatgjatë.

  KRITERET BAZË

  • Djem dhe vajza të moshës 18-25 vjeçare të diplomuar ose duke i vijuar studimet universitare.
  • Preferohet njohja e mirë e gjuhës së komunitetit minoritar të komunës përkatëse, dhe rrjedhshmëri në gjuhën e komunitetit shumicë.
  • Njohuri kompjuterike bazike në përditësimin e të dhënave, dhe në programe të Microsoft (Word, Excel, Power Point).
  • Gatishmëri për të udhëtuar në objektet komunale.

  PERZGJEDHJA E KANDIDATËVE PËR PUNË PRAKTIKE

  Të gjithë të interesuarit që e vijojnë trajnimin, do të konsiderohen si kandidat për punë praktike, dhe do të ftohen për intervistë me komunën përkatëse. Përzgjedhja do të bëhet në bazë të këtyre elementeve: përmbushja e kritereve bazë, përshtatsmëria e fushës së studimeve me kërkesat e komunës përkatëse, performancë në intervistë.

  Pozitat janë të hapura për këto profile: ekonomi, juridik, shkenca kompjuterike, gjeodezi, financa, arkitekturë, inxhinjeri, dhe punë sociale.

   

  KUSHTET

  • Puna praktike do të zgjasë 8 javë, me nga 40 orë pune në javë, duke filluar nga data 1 dhjetor 2016, deri me datën 31 janar 2017;
  • Praktikantët do të paguhen 164 euro në muaj, për qëllim të mbulimit të shpenzimeve të udhëtimit dhe shpenzimeve tjera ditore;
  • Performanca e kandidatëve të përzgjedhur, do të monitorohet nga mbikqyrësi i caktuar nga komuna përkatëse dhe do të vlerësohet përmes raportit mujor.

  Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara hyjnë në rrethin e ngushtë dhe do të ftohen për intervistë.

   Prioritet do të kenë të diplomuarit, studentët në vitin e të fundit të studimeve, femrat, dhe pjestarët e komuniteteve joshumicë.

   Aplikimet tashmë janë mbyllur. Ju falenderojmë të gjithëve për aplikim.
  Lajmet e Rekomanduara

  INTERPRETIMI RAST PAS RASTI I LIGJIT TË PROKURIMIT PUBLIK

  më shumë

  Konkurs për Punë HULUMTUES I LARTË (1)

  më shumë

  THIRRJE PËR PUNË PRAKTIKE

  më shumë

  Platformë Online

  RAPORTO NË NDREQE.COM

  Platformë Online

  Infografika e fundit