SHQENGSRB

Si rankohet gjykata themelore e Prizrenit në krahasim me gjykatat tjera?

  • by Infografikat
  • Të gjeturat nga studimi për efikasitetin, qasjen në informata dhe korrupsionin në gjykatat themelore të Kosovës – sipas përdoruesve të gjykatave: palët & avokatët/përfaqësuesit ligjorë.