SHQENGSRB

Auditimi i vitit 2017 për komunat dhe numri i çështjeve të identifikuar nga Zyra Kombëtare e Auditorit

 • by Kategoria: Infografikat • Lajmet e Rekomanduara

  INTERPRETIMI RAST PAS RASTI I LIGJIT TË PROKURIMIT PUBLIK

  më shumë

  Konkurs për Punë HULUMTUES I LARTË (1)

  më shumë

  THIRRJE PËR PUNË PRAKTIKE

  më shumë

  Platformë Online

  RAPORTO NË NDREQE.COM

  Platformë Online

  Infografika e fundit