SHQENGSRB

RAPORTO NË
NDREQE.COM

Platformë Online

Infografikat e fundit

Platformë Online

Analizo2018

Rritja e Efikasitetit në Menaxhimin e Mbeturinave përmes ndreqe.com

abonohu!

Publikimet e Fundit

Abonohu këtu për publikimet e fundit.

Demokraci Plus (D+) është organizatë e pavarur dhe jo fitimprurëse e themeluar nga një grup aktivistësh që besojnë fuqishëm në vlera demokratike dhe në një Kosovë me demokraci të mirëfilltë. Qëllimi kryesor i D+ është të nxisë vlera dhe praktika demokratike, si dhe politika që ndërtojnë një shoqëri aktive.

Democracy Plus(D+)

NË MEDIA